Ke meupiya ne tudtul mekeatag ki Hisu Kristu

Idioma: Ilianen Manobo

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc.